Indunor er mennesker

Det er mennesker som gjør jobben

Vi bryr oss

Det er enkelt å si at vi bryr oss om deg, men vi vet hva som er viktig for deg. Når du kommer hjem fra jobb skal du ha en god følelse, og du skal være stolt av det du har gjort på jobben. Våre ansatte er opptatt av at kundene skal ha en enklere arbeidshverdag og stole på oss. Derfor gjør de sitt ytterste for å være fleksibel overfor alle våre kunder, slik at de hjelper dem å ta med seg en god følelse hjem, hver eneste dag. Å vite at du gjør hverdagen enklere for de du jobber med gir også glede tilbake.

Alltid god følelse til overlevering? Overlevering kan være nærvepirrende. Ikke ta sjansen. Velg kvalitet og pålitelighet.

Møt Indunorerne

Indunor Team

Tom Erik Røberg

Daglig leder / Partner

Indunor Team

Erlend Skalleberg

Salgssjef / Partner

Indunor Team

Ole-Andreas Opskar

Prosjektleder

Indunor Team

Mario Obrovac

Prosjektkoordinator

Indunor Team

Dariusz Gliniecki

Serviceleder

Indunor Team

Jovan Markovic

Prosjektingeniør

Indunor Team

Stipe Tolj

Teamleder

Indunor Team

Adam Jedrusik

Teamleder

Indunor Team

Piotr Warkocz

Teamleder

Indunor Team

Razvan Ion

Chief Design Officer

Indunor Team

Adriana Ciorceri

Back office

Indunor Team

Øyvind Fjørtoft

Markedskonsulent

Vil du være med på laget?

Send oss en e-post så la oss møtes  

[email protected]

Vi tilbyr komplette løsninger og tjenester

Prosjekt

Vår prosjektavdeling jobber med de største prosjektene. Her har vi prosjektledere, teamledere og montører som sammen produserer prosjekter vi er stolt av.

Service

Serviceavdelingen sørger for at alle våre kunder får en optimal oppfølging. De utfører alle mindre prosjekter og følger opp i etterkant av større prosjekter.

Himling

Vi har en egen himlingsavdeling, som utfører alle typer himlingsjobber. Både store og små prosjekter, i samarbeid med både prosjekt- og serviceavdelingen.

Prosjektering

Prosjektering er en veldig viktig del av jobben vi gjør. Vi har ansatte som tegner og utvikler våre prosjekter. De sørger for oppmåling og bestilling av alle varer.

Kalkulasjon

Vi mottar hver eneste uke mange forespørsler fra kunder. Kalkulasjonsavdelingen beregner priser og sender tilbud til alle våre kunder.

Salg

Salgsavdelingen ivaretar alle våre kunder og sikrer at de blir fulgt opp av riktig avdeling til enhver tid.

Nysgjerrighet

Håndverker er en av verdens eldste yrker, og man kan derfor trekke slutningen at fornyelse ikke er så viktig. Men for at vi skal levere kontorløsninger år etter år må vi fornye oss og følge med på trender og endringer som foregår i markedet. Derfor verdsetter vi nysgjerrighet høyt i Indunor. Det skal alltid være lov å komme med ideer og det skal alltid være kort beslutningsvei internt i selskapet. På denne måten utvikler man seg konstant og skaper et dynamisk miljø.

“Innovation is the only way to win.” - Steve Jobs

Pålitelighet

For at vi skal gjøre dagen enklere for våre kunder og samarbeidspartnere må vi være pålitelige. De skal kunne stole på at Indunor leverer som avtalt. Dette innebærer mer enn å overholde tidsfrister, det handler også om å være selvgående og stole på egen kompetanse. Vi bruker derfor mye tid på å bygge kompetanse hos alle våre ansatte, slik at de har et godt grunnlag for å gjøre selvstendige valg når situasjonen krever det. Vi tror også på det å velge produsenter med lang erfaring og ledende løsninger. Dette gir oss og våre kunder en trygghet i form av erfaring, komeptanse og dokumentasjon.

“Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.” – Albert Einstein

Produktivitet

Helt fra første øyeblikk i Indunors historie har produktivitet vært en av gunnpilarene. Vi har alltid sagt: "Vi er ikke størst, men vi jobber hardest". Nå vet vi at det hjelper ikke kun å jobbe hardest, men også smartest. Med høyt fokus på gode rutiner, verdier og holdninger, oppnår vi en produktivitet vi er stolte av. Noe som igjen er veldig viktig for å kunne tilby produkter til et prisnivå som våre kunder aksepterer.

“We have a strategic plan. It’s called doing things.” - Herb Kelleher

Store og små øyeblikk

Bli med på vårt nyhetsbrev?

Hva ser du etter?

Indunor

Indunor

Indunor

Indunor

Indunor

Indunor

Indunor

Indunor